Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ע"פ נוהל טיפול בפצע לחץ, טיפול בפצע מדרגה ראשונה או שניה היא בסמכות

1
done
by
מיין לפי

בסמכות מי להחליט על הגבלה פיזית של מטופל?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מתי יש לבצע אומדן סכנה לנפילות?

1
done
by
מיין לפי

על פי נוהל היגיינת ידיים, מתי תחליף כפפות?

1
done
by
מיין לפי

ע"פ נוהל טיפול פצע לחץ מה תפקידה של מנהלת הסיעוד?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
11. באחריות ‏מנהלת‏ הסיעוד ‏בכל ‏ארגון ‏  למנות‏ אחות‏ שמרכזת ‏את תחום הטיפול‏ בפצעים בארגון  לקיים ‏עדכון ידע ‏בנושא ‏ניהול ‏הטיפול ‏בפצע ‏לחץ ‏לפחות ‏אחת ‏לשלוש ‏שנים‏  להגדיר מדיניות ‏לרשימת ‏מצבים ‏הדורשים ‏התערבות ‏וייעוץ ‏ע"י ‏מרכזת ‏תחום ‏פצעים
by

על פי נוהל היגיינת ידיים, מה נכון לומר?

1
done
by
מיין לפי

על פי נוהל "ניהול טיפול תרופתי - עדכון 2016 "מה אינו חלק מהוראת מתן התרופה?

1
done
by
מיין לפי

על פי נוהל פתיחת וריד פריפרי והזלפת נוזלים סמכות אחות מוסמכת לפתוח וריד:

1
done
by
מיין לפי

מתי יש לבצע אומדן ניידות?

1
done
by
מיין לפי

ע"פ הנוהל, מה נכלל בפעולת סיעוד מותרת?

1
done
by
מיין לפי