Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עלייך לתת 1500 מל בסט רגיל( 20 טיפות למ"ל) בקצב של 50 טיפות לדקה, בכמה זמן תסיים את הסט? (לא יהיה חישוב טיפות במבדק ידע)

1
done
by
מיין לפי

ברשותך אמפולה המכילה 100 מג בנפח של 10 מל של פורוסמיד, עלייך לתת 20 מ"ג פורוסמיד, כמה מל תשאב מהאמפולה?

1
done
by
מיין לפי

קיבלת הוראה לתת 200 mg לידוקאין, ברשותך אמפולה המכילה לידוקאין בריכוז %4 בנפח של 10 מל, כמה מל יש לשאוב מהאמפולה?

1
done
4 גר=100מל, 200 מג= 0.2 גר, 0.2*100/4גר
by
מיין לפי

יש לתת למטופל 1gr תרופה בתוך עירוי. על האמפולה רשום כי ריכוז התרופה הוא: %15 .בכל אמפולה יש 10ml מהתרופה. כמה ml יקבל המטופל?

1
done
by
מיין לפי

התקבלה הוראה לתת למטופל 75. גרם מתרופה מסוימת, 4 פעמים ביום. התרופה קיימת במינון של 250 mg .כמה טבליות יש לתת למטופל ביום?

1
done
by
מיין לפי

במחלקה מצויה תמיסה בריכוז %35 .על המטופל לקבל 750 מ"ג תרופה מהתמיסה במנה אחת. כמה מ"ל יש לתת למטופל?

1
done
by
מיין לפי

מטופל צריך לקבל Gluconate Calcium IV, במינון של Kg/10mg) משקל המטופל 50 ק"ג). במחלקה התרופה נמצאת באמפולה בריכוז של %10 .כמה מ"ל יש לשאוב מהאמפולה?

1
done
by
מיין לפי

עליך לתת למטופל תרופה במינון 30 מ"ג לק"ג ליום. משקלו של המטופל 80 ק"ג. התרופה קיימת בקפסולות של 200 מ"ג. כמה קפסולות יש לתת למטופל בכל יום?

1
done
by
מיין לפי

מטופל צריך לקבל 80 יחידות של תרופה בתוך תמיסת סליין 1000 מ"ל למשך 24 שעות. כמה יחידות יקבל לאחר 4 שעות?

1
done
by
מיין לפי

מטופל צריך לקבל מל,0.1 תרופה. בטבליה יש 50 מיקרוגרם. כמה טבליות הוא יקבל?

1
done
by
מיין לפי