Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מצבים עלולים לגרום לשינוי תוצאות המבחנים לקביעת מוות מוחי?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים עלול לגרום לאי ספיקת כליות חריפה ?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תתבטא תגובת decerebration ?

1
done
This type of posturing usually means there has been severe damage to the brain
by
מיין לפי

מה הביטוי הקליני שיופיע ב cystitis( דלקת שלפוחית שתן(?

1
done
by
מיין לפי

3 .איזה תרופה רעילה לכליות?

1
done
by
מיין לפי

מה תכלול הדרכת מטופל עם גבס בגפה תחתונה המיועד לצמצום הבצקת ומניעת לחץ על הגפה?

1
done
by
מיין לפי

מתי צפויה להופיע ספירת דם הנמוכה ביותר בעקבות דיכוי מח עצם לאחר כימותרפיה?

1
done
by
מיין לפי

מה תהיה תנוחת מטופל בזמן ניקור מותני LP?

1
done
by
מיין לפי

מה ביטוי אופייני של anemia aplastic ?

1
done
מחלה שבה מח העצם לא מייצר מספיק תאי דם לתפקוד תקין של הגוף-ביטוייה העיקרי הוא פגיעה משמעותית בשלושת המרכיבים של המערכת ההמטופויאטית (המערכת היוצרת את מרכיבי הדם): השורה האדומה - יוצרת כדוריות דם אדומות המכילות המוגלובין, השורה הלבנה - יוצרת כדוריות דם לבנות, ושורת הטסיות- אחראית על קרישת הדם.
by
מיין לפי

מה תכלול הדרכת מטופל הסובל מ (svcs (syndrome cava vena superior להקלת נשימה?

1
done
by
מיין לפי