Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי כתב את השיר ערב עירוני

1
done

מי כתב את השיר ליל חניה?

1
done

מי כתב את השיר יופיה אינו ידוע ?

1
done

מי כתב את השיר כי האדם עץ השדה ?

1
done

מי כתב את השיר כשצלצלת רעד קולך?

1
done

מי כתב את פזמון חוזר?

1
sentiment_very_satisfied

לאילו מרכזים עיקריים מתחלקת התרבות היהודית ?

1
mood

התרבות היהודית באמריקה היא

1
done

מה צריך לקרות כדי להבין את התרבות הישראלית

1
mood

איך נוצרה דמות יהודית החדשה /האדם החדש?

1
done