Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

את מי ניתן להאשים בתאונה בצומת, שבו לאחד המעורבים היה תמרור עצור?

1
done
by
מיין לפי

מי יכול היה למנוע תאונת חזית-צד שנגרמה בצומת מרומזר?

1
done
by
מיין לפי

שני כלי רכב מתקרבים בו בזמן לצומת, בכיוונו של אחד מוצר תמרור עצור. כיצד יש להתייחס לזכות-הקדימה?

1
done
by
מיין לפי

מהי חובת הזהירות הכללית בתקנות התעבורה?

1
done
by
מיין לפי

בצומת, מי נותן זכות-קדימה?

1
done
by
מיין לפי

האם ויתור לנהג אחר שאינו נותן זכות-קדימה הוא אדיבות או ציות לחוק?

1
done
by
מיין לפי

למה התכוון המחוקק כשהוא אוסר על נהיגה ללא תשומת לב מספקת?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מקרה עלולה שיחת טלפון ברכב להסיח את דעתו של הנוהג מהנהיגה?

1
done
by
מיין לפי

מהם סימנים מעידים בנהיגה נכונה?

1
done
by
מיין לפי

בנהיגה, מהו מצב החירום שעלול להתפתח מרכב מלפנים, החונה בניצב עם אחוריו לעבר הכביש?

1
done
by
מיין לפי