Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים אינה הפרעה באינטראקציה הזוגית עקב השימוש בטכנולוגיה ?

1
done
( Conclusion and Practical Implications) עמוד 12
by
מיין לפי

לטכנולוגיה השפעה שלילית על-

1
done
by
מיין לפי

באיזו דרך WHI אינו מתקיים ?

1
done
by
מיין לפי

ככל שרמות WHI נמוכות יותר כך-

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר בנושא "טכנופרנס", מה ניתן לומר לגבי השפעת הטכנולוגיה על החיים הזוגיים?

1
done
by
מיין לפי

מהו "טכנו פרנס"?

1
done
by
מיין לפי

מתוך הטקסט: MEDIA AND THE FAMILY מחקרים מראים כי:

1
done
# מיקום בטקסט- תחת הכותרת Media in Romantic Relationships. החוקרים מציינים במאמרם הוכחות אלו ממחקרים קודמים על מדיה וקשרים רומנטיים. הוכחות אלו עוזרות לחוקרים לפתח את המחקרים הקודמים, כלומר להתבסס עליהם ולהביא לכמה שיותר דעות שונות בכל הקשור במדיה וקשרים רומנטיים.
by
מיין לפי

שימוש מוגבר בתקשורת במערכות יחסים רומנטיות קשור ל-

1
done
#מיקום בטקסט- תחת הכותרת Media in Romantic Relationships בשורה 29. החוקרים מציינים שלתקשורת יכולה להיות גם השפעה חיובית וגם שלילית על יחסי הרומנטיקה. הם מבססים את טענתם ומביאים הוכחות רבות ממחקרים קודמים כי- שימוש מוגבר בתקשורת במערכות יחסים רומנטיות קשור לאהבה גדולה יותר, מחויבות, אינטימיות, תמיכה התקשרות חרדתית גבוהה יותר, שמירה על יחסים ועוד.. ואף קשורה לירידה בחוסר הוודאות, סכסוך זוגי ואלימות בין בני הזוג.
by
מיין לפי

מתוך המאמר Smartphone use and work המחקר בחן את הקשר בין שימוש יומי בסמארטפון לבין הפרעות יומיומיות בעבודה. בתוצאות המחקר עלה כי:

1
mood
# מיקום בטקסט- תחת הכותרת Implications for practice. במסקנות החוקרים מציינים כי המפקחים צריכים להיות זהירים ביצירת ציפיות בנוגע לזמינות כאשר הם מחליטים לספק סמארטפונים לעובדיהם (בפסקה הראשונה במסקנות). בנוסף החוקרים מציינים כי יתכן, שעובדים מאורסים מסוגלים לנהל טוב יותר את הגבולות בין תחום העבודה לדומיין הביתי (בפסקה השנייה במסקנות)
by
מיין לפי

מהו היתרון של בגמישות המוגברת שמאפשרת השימוש בסמארטפון Smartphone use and work

1
done
מיקום בטקסט- תחת הכותרת Implications for practice בפסקה השניה. החוקרים מציינים כי ארגונים צריכים לשאוף לטפח מעורבות בעבודה בקרב עובדיהם. הגמישות והניידות המוגברים שמאפשרים טלפונים חכמים עשויים לתרום לרמות גבוהות יותר של שליטה במתי ובמקום העבודה. בנוסף, הטלפון החכם מאפשר לעובדים לפקח על עבודתם מכיוון שהוא נותן גישה למידע בזמן אמת. החוקרים הביאו את טענות אלו מתוך המחקרים של (Rood, 2005; Taylor, 2003)
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »