Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים חודש בDSM-V בהשוואה לגרסאות הקודמות של הספר?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים לא נכלל בקריטריון A של אבחון ASD?

1
done
by
מיין לפי

איזה ליקוי ביכולת ויסות חושי עשוי לגרום לקשיים בשינה?

1
done
by
מיין לפי

באיזה קריטריון דיאגנוסטי נכללים ליקויים בוויסות חושי?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי תאוריית "המוח הגברי", אשר מנסה להסביר את היחס הגדול באבחנה של אוטיזם בין בנים לבנות?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים לא הוכח כגורם סיכון ל-ASD?

1
done
ב1,998 פורסם מאמר שטען שאוטיזם עשוי להיגרם מחיסון לחצבת, חזרת ואקדמת, אך החוקר הודה 12 שנה לאחר מכן כי זייף את הנתונים. מין הילוד הוא אכן גורם סיכון כי ידוע שהרבה יותר בנים מאובחנים מאשר בנות.
by
מיין לפי

מה מהבאים איננו סוג נפוץ של תחלואה נלווית לילדים אוטיסטים?

1
done
by
מיין לפי

מה המשמעות של המונח "תקשורת משולשת"?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי רגרסיה התפתחותית בילדים עם אוטיזם?

1
done
by
מיין לפי

תאוריית הלכידות המרכזית (coherence theory) של Firth טוענת כי ילדים על הרצף...

1
done
by
מיין לפי