Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו התנהגות מבין הבאות, תקדם בניית אמון עם המטופל?

1
done
by
מיין לפי

מה כולל שלב ההתערבות בתמיכה רוחנית? *

1
done
by
מיין לפי

מהו תהליך של אקלטורציה (Acculturation)? *

1
done
by
מיין לפי

מה מבטאת אחות שאומרת לאשה הרה, אם לעשרה ילדים "אני לא מבינה את השיקול להביא את הילד ה-11, כשבעלך תלמיד ישיבה ואין מי שיפרנס אתכם"? *

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים יכול לקדם רגישות ומודעות תרבותית של המטפל כלפי מטופליו השונים? *

1
mood
by
מיין לפי

מה מתאר בצורה הנכונה ביותר את תהליך ההתפתחות של "תפיסה עצמית"? *

1
done
by
מיין לפי

איזה מהרכיבים בתפיסה עצמית (Self-Concept) הוא פיזי? *

1
done
by
מיין לפי

תפיסה עצמית שלילית של האדם עלולה להוביל ל: *

1
done
by
מיין לפי

באמצעות מודל חלון ג'ו-הארי ניתן: *

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה מבטאת מטופלת שאומרת: "אני בעלת עודף משקל אך מרגישה נשית ומוערכת"? *

1
done
by
מיין לפי