Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי מבדק

1
done
by
מיין לפי
by itai shapira
itai shapira -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
כל התשובות
by
by שי צור
שי צור -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 39
איפה ראית שכתוב?
by

מנהל עבודה ראשי באתר דורש ממבצע הבניה לספק מקום עם צל לארוחות העובדים באתר. מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין מפגע לבין גורם סיכון?

1
done
by
מיין לפי

לפניך 4 מודלים של "דומינו" לגורמי תאונות בעבודה. איזה מהבאים הוא המודל המתאים ביותר לתפיסה המודרנית של הגורמים השורשיים לתאונה?

1
done
by
מיין לפי
by Omri Kalderon
Omri Kalderon 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
לפי המודל של בירד ולופטוס שהוא המודל המודרני יותר, מתחילים בהנהלה. ואילו במודל של היינריך שהוא מיושן יותר, מתחילים בתורשתיות וסביבה
by
by נח רפאילוב
נח רפאילוב 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אמת
by
by itai shapira
itai shapira 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
שליטת הנהלה התשובה הנכונה
by

מה המטרה העיקרית של חקירת תאונה?

1
done
by
מיין לפי

מהי "בקרת סיכונים" בתקנות לתוכנית ניהול הבטיחות?

1
done
by
מיין לפי

מדוע אנו מעדיפים פתרון הנדסי/טכנולוגי על פני פתרון מנהלתי/התנהגותי?

1
done
by
מיין לפי

חשוב שעובדים לא ידעו על מה הם נבדקים כדי שלא "ישפרו" ביצועים בגלל המבדק

1
done
by
מיין לפי

מיהו "מבצע העבודה"?

1
done
by
מיין לפי
by Maher Msaood
Maher Msaood 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
הקבלן הראשי המבצע העבודה...
by

מהו הסדר הנכון של מדרג אמצעי המניעה מפני תאונה (ה"היררכיה")?

1
done
by
מיין לפי