Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התיאור "העולם אינו עשוי בטון, אלא קרטון" נועד לספק את ההסבר הבא:

1
mood
by
מיין לפי

הסוציולוג פיטר ברגר, כותב בספרו, כי המבט הסוציולוגי נועד לראות "למרחק מסוים אל מעבר למטרות, המקובלות בדרך כלל או המוגדרות באורח רשמי, של פעולות האדם" (עמ' 37). לשם כך, הסוציולוגית צריכה:

1
done
done
done
by
מיין לפי

אילו מתחים או ניגודים אנליטיים מאפיינים את נקודת המבט הסוציולוגית?

1
done
by
מיין לפי

שמירת "מרחק חברתי" בתקופת הקורונה:

1
done
by
מיין לפי

ברגר ולאקמן (1967), העוסקים בשאלת המיסוד, מנסים להסביר:

1
done
by
מיין לפי

"יש צורך לא רק להשתמש בסם באורח שיפיק את התוצאות, אלא גם לתפוס את התוצאות הללו כשהן מופיעות. באורח זה מקבלת המריחואנה בעיני המעשן את המשמעות של דבר המשמש להנאה." (עמ' 107). ציטוט זה מתוך מאמרו של בקר (1963) ממחיש את המושג הבא:

1
done
by
מיין לפי

הון תרבותי הוא:

1
done
by
מיין לפי

על פי מאמרו של אביאלי (2012) -

1
done
done
סעיף ד' יותר נכון מסעיף ג', אך קיבלה את שתי התשובות
by
מיין לפי

המושג אתנוצנטריות הינו:

1
done
by
מיין לפי

ההקשר ההיסטורי שבו נולדה הסוציולוגיה, לאחר המהפכה התעשייתית והמהפכה הצרפתית, תרם לשאלות שעסקו ב:

1
done
by
מיין לפי