Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי הרצאה ביצור ירוק מה לא נכון?

1
שאלה #13734
sentiment_very_satisfied

בתהליך עיבוד שבבי ניתן:

1
שאלה #13735
done

1. בעיבוד שבבי, מה מהבאים יגרום ל"שבב לא רציף"?

1
שאלה #13736
done

במחרטה, עומק השבב המקסימאלי המותר הוא 0.5 מ"מ. קוטר חומר הגלם הוא 30.5 מ"מ ואורך חומר הגלם 100 מ"מ. מהו משך הורדת הקוטר ל25.7 מ"מ לאורך 30 מ"מ מחומר הגלם במהירות קדמה 50 מ"מ\דקה (בהזנחת מהירות סרק):

1
שאלה #13737
done

זווית הגזירה היא 45 מעלות והסכין מוטה ב - 13.1 מעלות מהניצב לחומר (rake angle). לפני השיבוב עובי השבב הוא 0.5 מ"מ, מה עובי השבב לאחר השיבוב?

1
שאלה #13738
sentiment_very_satisfied

מה הבאים אינו סיבה לשימוש ב slush casting:

1
שאלה #13739
done

סמן את המשפט הנכון ביותר:

1
שאלה #13740
done

לאחר ביצוע ניסוי מתיחה לחומר אשר לא הביא לשבירתו, אילו פרמטרים בחומר ישתנו?

1
שאלה #13741
done

8. המשמעות של פתרון קצה בתעשייה היא:

1
שאלה #13742
done

מהו מספר הרכיבים (chips) הניתנים להדפסה על כל פרוסה (wafer)?

1
שאלה #13743
done