Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי הרצאה ביצור ירוק מה לא נכון?

1
done

בתהליך עיבוד שבבי ניתן:

1
done

1. בעיבוד שבבי, מה מהבאים יגרום ל"שבב לא רציף"?

1
done

במחרטה, עומק השבב המקסימאלי המותר הוא 0.5 מ"מ. קוטר חומר הגלם הוא 30.5 מ"מ ואורך חומר הגלם 100 מ"מ. מהו משך הורדת הקוטר ל25.7 מ"מ לאורך 30 מ"מ מחומר הגלם במהירות קדמה 50 מ"מ\דקה (בהזנחת מהירות סרק):

1
done

זווית הגזירה היא 45 מעלות והסכין מוטה ב - 13.1 מעלות מהניצב לחומר (rake angle). לפני השיבוב עובי השבב הוא 0.5 מ"מ, מה עובי השבב לאחר השיבוב?

1
done

מה הבאים אינו סיבה לשימוש ב slush casting:

1
done

סמן את המשפט הנכון ביותר:

1
done

לאחר ביצוע ניסוי מתיחה לחומר אשר לא הביא לשבירתו, אילו פרמטרים בחומר ישתנו?

1
done

8. המשמעות של פתרון קצה בתעשייה היא:

1
done

מהו מספר הרכיבים (chips) הניתנים להדפסה על כל פרוסה (wafer)?

1
done