Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי הרצאה ביצור ירוק מה לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

בתהליך עיבוד שבבי ניתן:

1
mood
by
מיין לפי

1. בעיבוד שבבי, מה מהבאים יגרום ל"שבב לא רציף"?

1
done
by
מיין לפי

במחרטה, עומק השבב המקסימאלי המותר הוא 0.5 מ"מ. קוטר חומר הגלם הוא 30.5 מ"מ ואורך חומר הגלם 100 מ"מ. מהו משך הורדת הקוטר ל25.7 מ"מ לאורך 30 מ"מ מחומר הגלם במהירות קדמה 50 מ"מ\דקה (בהזנחת מהירות סרק):

1
done
by
מיין לפי

זווית הגזירה היא 45 מעלות והסכין מוטה ב - 13.1 מעלות מהניצב לחומר (rake angle). לפני השיבוב עובי השבב הוא 0.5 מ"מ, מה עובי השבב לאחר השיבוב?

1
done
by
מיין לפי

מה הבאים אינו סיבה לשימוש ב slush casting:

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון ביותר:

1
mood
by
מיין לפי

לאחר ביצוע ניסוי מתיחה לחומר אשר לא הביא לשבירתו, אילו פרמטרים בחומר ישתנו?

1
done
by
מיין לפי

8. המשמעות של פתרון קצה בתעשייה היא:

1
done
by
מיין לפי

מהו מספר הרכיבים (chips) הניתנים להדפסה על כל פרוסה (wafer)?

1
done
by
מיין לפי