Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי הרצאה ביצור ירוק מה לא נכון?

1
שאלה #13734
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בתהליך עיבוד שבבי ניתן:

1
שאלה #13735
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

1. בעיבוד שבבי, מה מהבאים יגרום ל"שבב לא רציף"?

1
שאלה #13736
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במחרטה, עומק השבב המקסימאלי המותר הוא 0.5 מ"מ. קוטר חומר הגלם הוא 30.5 מ"מ ואורך חומר הגלם 100 מ"מ. מהו משך הורדת הקוטר ל25.7 מ"מ לאורך 30 מ"מ מחומר הגלם במהירות קדמה 50 מ"מ\דקה (בהזנחת מהירות סרק):

1
שאלה #13737
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

זווית הגזירה היא 45 מעלות והסכין מוטה ב - 13.1 מעלות מהניצב לחומר (rake angle). לפני השיבוב עובי השבב הוא 0.5 מ"מ, מה עובי השבב לאחר השיבוב?

1
שאלה #13738
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה הבאים אינו סיבה לשימוש ב slush casting:

1
שאלה #13739
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סמן את המשפט הנכון ביותר:

1
שאלה #13740
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לאחר ביצוע ניסוי מתיחה לחומר אשר לא הביא לשבירתו, אילו פרמטרים בחומר ישתנו?

1
שאלה #13741
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

8. המשמעות של פתרון קצה בתעשייה היא:

1
שאלה #13742
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו מספר הרכיבים (chips) הניתנים להדפסה על כל פרוסה (wafer)?

1
שאלה #13743
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!