Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי השיטה הקנדית level 5

1
done
by
מיין לפי

LAMA= laryngeal mask airway מה החסרונות ?

1
done
by
מיין לפי

מה הסכנה המידית ב flail chest ?

1
done
by
מיין לפי
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 335
מה השאלה?
by

באילו מצבים יהיה שיעול דמי ?

1
done
by
מיין לפי

מהו האיבר הניפגע ביותר בחבלה קהה?

1
done
by
מיין לפי

בחבלה חודרת האיבר הניפגע ביותר הוא?

1
done
by
מיין לפי
by Marie Bell
Marie Bell 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הייתי אומרת המעי הדק. הנה מה שדניאלה לימדה / מה שרשום במצגת: "מכלל חבלות הבטן החודרות האיברים הנפגעים הם: מדקירה: כבד 40%, המעי הדק 40%, סרעפת 20% , המעי הגס 15% ירי באנרגיה קינטית נמוכה: המעי הדק 50%, המעי הגס 40%, כבד 30%, פגיעות וסקולריות 25%
by

האיבר הניפגע ביותר בפציעת ירי הוא?

1
done
by
מיין לפי

מהי בדיקת הבחירה בפצוע טראומה

1
done
by
מיין לפי

. איזה מבין הבדיקות הבאות דורשת מיומנות כירורגית

1
done
by
מיין לפי

הסכנה בטיפול שמרני בחבלות שניגרמות בטחול

1
done
by
מיין לפי