Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי השיטה הקנדית level 5

1
done
by
מיין לפי

LAMA= laryngeal mask airway מה החסרונות ?

1
done
by
מיין לפי

מה הסכנה המידית ב flail chest ?

1
done
by
מיין לפי
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 70
מה השאלה?
by

באילו מצבים יהיה שיעול דמי ?

1
done
by
מיין לפי

מהו האיבר הניפגע ביותר בחבלה קהה?

1
done
by
מיין לפי

בחבלה חודרת האיבר הניפגע ביותר הוא?

1
done
by
מיין לפי

האיבר הניפגע ביותר בפציעת ירי הוא?

1
done
by
מיין לפי

מהי בדיקת הבחירה בפצוע טראומה

1
done
by
מיין לפי

. איזה מבין הבדיקות הבאות דורשת מיומנות כירורגית

1
done
by
מיין לפי

הסכנה בטיפול שמרני בחבלות שניגרמות בטחול

1
done
by
מיין לפי