Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינה תופעת לוואי של (dipyrone (optalgin?

1
done
by
מיין לפי

תופעת לוואי של fusid?

1
done
by
מיין לפי

אנטידוט של paracetamol?

1
done
by
מיין לפי

איזו תופעה אופיינית לחולה המטופל בסטרואידים לזמן ממושך?

1
done
by
מיין לפי

מה ההיגד שאינו נכון ביחס ל- (optalgin (dipyrone?

1
mood
by
מיין לפי

אילו מהאנטיביוטיקות הבאות עלולות לגרום נזק לכליה ולשמיעה?

1
done
by
מיין לפי

מה היא תופעת הלוואי השכיחה ביותר של ibuprofen?

1
mood
by
מיין לפי

מה אינה תופעת לוואי של prednisone?

1
done
סטרואידים-גורם להיפרגליקמיה
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
גם אין ברשימת התרופות
by
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
סטרואידים
by
by Tracy Amrani
Tracy Amrani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 300
יהיו שאלות "כלליות" על סטרואידים
by

מה אינה תופעת לוואי של adrenaline?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מצבים לא נותנים fusid?

1
done
by
מיין לפי