Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם ריבוי באכילת ממתקים גורם לעודף במשקל, אז...

1
done
by
מיין לפי

ילדים בגדלים במשטרדמוקרטי יותר יצירתיים יותר מילדים הגדלים במשטרים אחרים. מהםם המשתנים בטענה זו?

1
done
by
מיין לפי

״סגר המופעל במדינה פוגע בתל"ג שלה״ : מה המשתנה התלוי?

1
done
by
מיין לפי

פרסומות עם נשים המוצגות בצורה עוצמתית, מביאות ליותר רכישות של מוצרים בידי נשים בגליים של 30 ומעלה : מה המשתנה הבלתי תלוי?

1
done
by
מיין לפי

ככל שאדם עשיר יותר, כך הוא בעל תפיסה עצמית גבוהה יותר של יכולות ההשפעה הפוליטית שלו : מה השתנה התלוי?

1
done
by
מיין לפי

מה זה שיטת הדבקות לפי צ'ארלס פירס?

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »