Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מתוך 1.4 מליון מקרי תמותה בילדים מה המחלה שגרמה להכי הרבה מקרים?

1
done
by
מיין לפי

המחלה הכי נפוצה בגילאי 45-64 בארץ היא

1
done
by
מיין לפי
by ירון ביניש
ירון ביניש 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
לא סכרת?
by

המיגור הגדול ביותר בעשורים האחרונים

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו חלק בתפקידי בריאות הציבור?

1
done
by
מיין לפי

על בסיס מה מתקבלות החלטות בבריאות הציבור?

1
done
by
מיין לפי

הסיבה המובילה לתמותת תינוקות באוכלוסייה הבדואית היא:

1
done
by
מיין לפי

בדיקות סקר לסרטן המעי הגס –מה לא נכון:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חובת חיסונים?

1
done
by
מיין לפי

שיעורי פריון הם הגבוהים ביותר בקרב:

1
done
by
מיין לפי

צילום לסרטן הריאה יעשה במקרים הבאים:

1
done
by
מיין לפי