Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הדלק שהכי משפיע על ההתחממות?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה מגזי החממה יש את זמן החיים הקצר ביותר באטמוספירה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מגזי החממה הוא החזק ביותר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה המקור האנושי העיקרי של גז המתאן?

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה לטמפרטורה בטווח הקצר אם נפחית פליטות של פחמן דו חמצני?

1
done
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין התקופה החמה של ימי הביניים להיום?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתופעות הכי קשה לשייך למשבר האקלים

1
done
by
מיין לפי

בתקופה חמה בין-קרחונית, הערך האיזוטופי של חמצן אמור לרדת או לעלות?

1
done
by
מיין לפי

מהי רגישות אקלימית?

1
done
by
מיין לפי

מדוע גז נחשב עדיף על פחם מבחינה אקלימית

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »