Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ירשת דירה בחולון. החלטת להשכיר את הדירה ב-6,500 ₪ לחודש. המס השולי שלך 48%. הנח כי תקרת הפטור עומדת על 5,000 ₪. האם הכנסות אלו חייבות במס כלשהו?

1
done
by
מיין לפי

בבעלותך מגרש במקום יוקרתי בגוש דן. ביום 1.1.2017 בנית בניין עם 3 דירות. בחודש דצמבר 12/2019 הסתיימה הבנייה באמצעות קבלן בניין, ומכרת לזוגות צעירים 2 דירות. את הדירה השלישית השארת לעצמך. אתה עצמך שכיר בענף ההיי-טק ואינך עוסק בנדל"ן. שווי כל דירה כ-3 מיליון ₪. מהם המיסים שיחולו בשנת 2019, הכרוכים במכירת הדירות?

1
done
by
מיין לפי

בבעלותך מגרש המצוי בסמוך לחוף בריביירה הצרפתית. ביום 1.1.2017 בנית בניין עם 3 דירות. בחודש דצמבר 12/2019 הסתיימה הבנייה באמצעות קבלן בניין, ומכרת לזוגות צעירים 2 דירות. את הדירה השלישית השארת לעצמך. אתה עצמך שכיר בענף ההיי-טק ואינך עוסק בנדל"ן. שווי כל דירה כ-3 מיליון ₪. מהם המיסים שיחולו בשנת 2019, הכרוכים במכירת הדירות?

1
done
by
מיין לפי

בשנת 2019 רכש ראובן (אדם פרטי) את מגרש A מידיו של סוחר מקרקעין 1,000,000 ₪ + מע"מ (17%). אילו מיסי מקרקעין יוטלו בגין רכישת המקרקעין בשנת 2019?

1
done
by
מיין לפי

בשנת 2019 רכש ראובן (אדם פרטי) את מגרש A מידיו של סוחר מקרקעין 1,000,000 ₪ + מע"מ (17%). מה המשפט הנכון?

1
done
by
מיין לפי

ליאורה מחזיקה 5% מהון המניות של חברת מסי בע"מ. החברה חילקה בשנת 2017 , 200,000 ₪ דיבידנד לכל בעלי מניותיה. חשב את המס החל על ליאורה בש"ח (הנח אין צורך לחשב זיכויים).

1
done
by
מיין לפי

בשנת 2018 חברת "בר ליין" סך הכנסותיה היו 150,000 ₪ הוצאותיה בשנת המס היו 70,000 ₪ פקיד השומה הכיר כהוצאות מוכרות רק 50,000 ₪ בדו"ח למס הכנסה. חשב את המס שחל על החברה, בשנת 2018 (מס החברות לשנת 2018 הינו בשיעור 25%):

1
done
by
מיין לפי

אילו הוראות בחוק מיסוי מקרקעין יחולו על העברה של זכות במקרקעין ללא תמורה?

1
done
by
מיין לפי

עוסק ייבא ציוד מחו"ל לשימוש בעסקו. עלות הטובין , אותה שילם לספקו מחו"ל הינו 100,000 ש"ח. בטרם שיחרר את הטובין מהנמל נידרש לשלם מכס בשיעור של 30%.

1
done
by
מיין לפי

עוסק פטור :

1
done
by
מיין לפי