Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ברבייה קלה הזכרים מושמדים?

1
done
by
מיין לפי

לעופות יש כלי לימפה?

1
done
by
מיין לפי

בזפק אין עיכול(פירוק) רק אגירת מזון?

1
done
by
מיין לפי

לסוסים וליונים אין כיס מרה?

1
done
by
מיין לפי

מערכת העיכול של הטורפים היא הרבה יותר ארוכה מאשר מערכת של צמחוניים?

1
done
by
מיין לפי

למי שאוכל תאית מעי עיוור אצלו מפותח יותר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תאי פאנט שייכים למערכת החיסון?

1
done
by
מיין לפי

תאי גביע יש להם את ה-micro villi ?

1
done
by
מיין לפי

תפקיד תאי הגביע הוא הפרשת "מוצין"?

1
done
by
מיין לפי

הטריגליצריד שנבנה בתוך תא האנטרוציט הוא לא אותו טריגליצריד שפורק בחוץ ונספג?

1
done
by
מיין לפי