Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי תהליך ההיווצרות של קבוצות הדם ABO

1
done
by
מיין לפי

איזה מההיגדים הבאים מתאים ביותר לאנמיה של חוסר ברזל?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהחומרים הבאים אינו מעורב בתהליך הפיברינוליטי

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון?

1
done
בתשובה עם הסדר, לא סגורה שזה הסדר הנכון, השאלה הועתקה מהמודל ויש שם בעיית סידור בין אנגלית לעברית
by
מיין לפי

במקרה של החולה במחלת הפרונקלוזיס (פריחה מוגלתית) נמצא:

1
done
by
מיין לפי

איזה מסוגי התאים הבאים מתמיין למאקרופאג׳ים?

1
done
by
מיין לפי

איזה אקטיבציה יעברו מאקרופאגים שייתקלו בפרזיט גדול שאינם יכולים לבלוע ומה יעשו?

1
done
by
מיין לפי

הטיפול המומלץ בחוסר ברזל

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון מהבאים

1
done
by
מיין לפי

מה גורם להפרשת הפסידין מוגברת?

1
done
by
מיין לפי