Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בלוטות לימפה הן איבר אימונולוגי מיוחד כי:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהטפילים הבארים יביא לירידה דרסטית במחלות הידפטריה והפוליז?

1
done
by
מיין לפי

קולטני TLR השונים יכולים

1
done
by
מיין לפי

מערכת המשלים מופעלת על ידי

1
done
by
מיין לפי

איזה משפט הכי נכון עבור תאים דנדריטיים?

1
done
by
מיין לפי

התפתחות תאי T ותאי B:

1
done
by
מיין לפי

חיידק פיתח יכולת לנטרל את חלבון C4 במערכת המשלים, מה הוא ירוויח בזאת?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

חוסנתי כנגד שפעת לקראת החורף, ואכן הותקפתי על ידי וירוס השפעת מזה החיסון, אבל גם על ידיד חיידק סטרפטוקוק שלא פגשתי אף פעם. כיצד תתפתח התגובה החיסונית שלי?

1
done
by
מיין לפי

תרופה חדשה משפעלת (מגבירה) הסיגנלים בפרוגניטורים של תאי B ,כך שהסיגנל הראשוני המתקבל מכל קולטן שעבר רקומבינציה במח-העצם הינו חזק-מאוד. מהי תופעת-הלוואי הצפויה בחולים?

1
done
by
מיין לפי

חברת תרופות שוכרת אתכם לעבודה והמשימה שלכם לפתח תרופה אשר תחזק את הפעלת תאי T הנאיביים (הפעלה ראשונית, לכל סוגי T .)מה הטיפול שתנסו?

1
done
by
מיין לפי