Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה עצב ראיה שייך גם למערכת הפרה סימפטטית

1
done
by
מיין לפי

באיזה עצב נראה פגיעה כאשר נסתכל הצידה העין בורחת כלפי מעלה?

1
done
by
מיין לפי

איזה עצב הוא תחושתי בלבד?

1
done
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי
by טל גינדי
טל גינדי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש פה טעות, לפי מצגת 2, שקופית 18- גם V1 וגם V2 של העצב הקרניאלי ה-5 (טריגמינל) בעלי מרכיב תחושתי בלבד. V3 בעל מרכיב תחושתי וגם תנועתי.
by
by shirap7
shirap7 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני מנסה לתקן אבל זה לא נותן לי לערוך את השאלות.. מוביל אותי לדף שלא נפתח. משהו מוזר
by

מה בודקת קשת הרפלקס?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו מהוו גורם סיכון במהלך ההריון?

1
done
by
מיין לפי

ממה נובע hypoxic ischemic encephalopathy ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by טל גינדי
טל גינדי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני חושבת שיש פה טעות, לפי שקופית 4 במצגת 3 (אנמנזיה ובדיקה פיזיקלית) התשובה הנכונה היא- חוסר חמצן שמגיע למוח העובר במהלך *הלידה*.
by

על מה נשאל באנמנזה נוירולוגית התפתחותית?

1
done
by
מיין לפי

אננצפלוס, ספינה ביפידה ומניניגומילוצלה, שייכים כולם לאותה הפרעה - מהי?

1
done
by
מיין לפי

כאבים בפנים הם פגיעה של עצב קרניאלי:

1
done
by
מיין לפי
by מאי ראובן
מאי ראובן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נראה לי שלשביעי קוראים "פייסיאל" (מהמילה face )
by

מה לא נכון לגבי מארקוצפליה?

1
done
by
מיין לפי