Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדענים גילו ייצור חדש, לפי איזה קריטריונים יוגדר היצור הזה כיצור חי, לפי תאוריית התא? סמן את כל התשובות הנכונות

1
done
done
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה מרכיבים בתא יאפשרו להבחין בין תא אאוקריוטי לפרוקריוטי?

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

המולקולה שלפניך היא חומר-

1
done
by
מיין לפי

איזה קבוצה של אטומים מאפשרת את התכונה של מולקולה הידרופובית?

1
done
by
מיין לפי

האם מולקולה הידרופובית מגיבה עם מים?

1
done
by
מיין לפי

מולקולה זו היא חומר-

1
done
by
מיין לפי

איזה אטומים מאפשרים את התכונה של מולקולה הידרופילית?

1
mood
by
מיין לפי

האם מולקולה הידרופילית יכולה להגיב עם מים?

1
done
by
מיין לפי

טריגליצרידים שחומצות השומן בהם הן בלתי-רוויות יהיו מוצקים בטמפרטורת החדר

1
done
by
מיין לפי

טריגליצרידים יכילו תמיד חומצת שומן אחת לפחות שהיא בלתי רוויה כלומר, שיש לה קשר כפול

1
done
by
מיין לפי