Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בעקבות טעות במכשיר החיתוך התקבל פרפרט עבה, בעובי של 100 מיקרון. איזה מהבאים צפוי להתרחש כאשר הפרפרט יועבר לבדיקה היסטולוגית?

1
done
by
מיין לפי

לאחר לקיחת דגימה בחר הפתולוג להשרות אותה בחנקן נוזלי לצורך הקפאתה. איזה מההיגדים הבאים עשוי לתאר נכון את מה שנראה ברקמה זו בהסתכלות במיקרוסקופ אור?

1
done
by
מיין לפי

איזה מההיגדים הבאים יתרחש בעת החלפה של האובייקטיב לכזה שמאפשר הגדלה גדולה יותר במיקרוסקופ אור?

1
done
by
מיין לפי

בצביעת המטוקסילין אאוזין נראו תאים בעלי ציטופלסמה בגוון באזופילי. איזו מסקנה ניתן להסיק לגבי תאים אלה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בעת פציעה של תאי אפיתל מועבר סיגנל סידן מתא אחד לתאים השכנים. איזה מהבאים מתווך העברה זו?

1
done
by
מיין לפי

מהו המאפיין של האפיתל של צינור המוצא אשר מבדיל בינו לבין האפיתל שנמצא באזורים המפרישים בבלוטה?

1
done
by
מיין לפי

באזור שחשוף לחיכוך השתפשפה רקמת האפיתל, אך הפצע לא דימם מהשריטה. איזה מההיגדים הבאים מתאר מצב זה?

1
done
by
מיין לפי

איזו מהרקמות הבאות תתאים לתפקיד של העברת מומסים בדיפוזיה מתוך החלל אל עבר כלי דם ?

1
done
by
מיין לפי

ברקמה הפונה לחלל נצבעו התאים בגוון אאוזינופילי חיוור יחסית, אך בקצה האפיקלי שלהם הצביעה היתה חזקה וכהה יותר. גרעיני התאים היו מסודרים בשורה יחידה ובעלי צורה אליפטית. איזו מהרקמות הבאות היא הרקמה המתוארת?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה מההיגדים הבאים מתאר נכונה בלוטה שהחומר האגור באסינוסים המפרישים שלה מועבר לעבר כלי הדם?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי