Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נרמול לקוארדינטות Talairch משמש ל:

1
mood
by
מיין לפי

אילו מבין התיאורים הבאים מתאים לשלבי preprocessing של תוצאות fMRI בטרם ניתוח התוצאות?

1
done
by
מיין לפי

3. בניסוי fMRI היו שני תנאים שהוצגו בבלוקים: 1) תנאי מנוחה שבו הוצגה רק נקודה במרכז המסך 2) תנאי מבחן שבו הוצגו לנבדקים תמונות שונות של בניינים מפורסמים. תוצאות הניסוי הראו כי אצל כל הנבדקים מספר אזורים מוחיים הראו סיגנל חזק יותר לבניינים מפורסמים לעומת תנאי המנוחה. איזה תנאי/ם היית מוסיף לניסוי זה על מנת להחליט מה המשמעות של הסיגנל שהתקבל?

1
done
by
מיין לפי

4. בניסוי fMRI נתון, חוקרת החליטה להגדיל את עובי החתכים על מנת שתוכל לסרוק את המוח כולו. למה יכול להוביל שינוי זה?

1
done
by
מיין לפי

5. ניסוי fMRI אשר בו ניתנים הגירויים בצורה של event-related design יהיה מתאים במיוחד כאשר:

1
done
by
מיין לפי

6. מה נכון לגבי סיגנל ה- BOLD - Blood Oxygenation Level Dependent:

1
done
by
מיין לפי

7. מה נכון לגבי תדר לרמור (Larmor Frequency)?

1
done
by
מיין לפי

8. איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי הקבועים T1 ו-T2*?

1
done
by
מיין לפי

9. מהם ההחסרונות בשימוש במבחן t-test לעומת שיטת ה-( General Linear Model (GLM לניתוח תוצאות fMRI:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

10. איזו פעולה בשלב ה-pre-processing תאפשר תיקון לכך שהחתכים לא נדגמים בו זמנית במהלך הסריקה?

1
done
by
מיין לפי