Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מאיפה נפלטת רוב הקרינה המוחזרת מפני השטח בכדור הארץ

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהאזורים הבאים הטמפרטורה היום גבוהה ב-0.8 מעלות בממוצע משהייתה בשנת 1850

1
done
by
מיין לפי

כשיש הכבדה בערך האיזוטופי של סדימנט ב באוקיינוס מלפני 200,000 שנה

1
done
by
מיין לפי

מתי הפעם האחרונה שהטמפרטורה בכדור הארץ הייתה גבוהה כמו היום?

1
done
by
מיין לפי

מתי בפעם האחרונה ריכוז הפד''ח באטמוספירה היה גבוה מהיום

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה אם תהיה התפרצות געשית ענקית?

1
done
by
מיין לפי

אם כל בני האדם בעולם יעבור לצרוך בשר מתורבת בכמה אחוזים ירדו פליטות גזי החממה?

1
done
by
מיין לפי

אם נעבור את נקודת הסף של מדף הקרח בגרינלנד, איך זה ישפיע על זרמי האוקיינוס (AMOC)?

1
done
by
מיין לפי

לכמה אחוז מההתחממות אחראים בני האדם?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא הגורם העיקרי שבגללו יש אי ודאות בקשר להשפעת ריכוז הפחמן הדו חמצני על הרגישות האקלימית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי