Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

)כמה אפשרויות קיימות ליצירת פפטיד באורך של 3 חומצות אמינו?

1
done
by
מיין לפי

)איזה משפט מתאר מולקולת כולסטרול?

1
done
by
מיין לפי

)למה משמש הנוגדן הראשוני בשיטת ELISA?

0.83
mood
by
מיין לפי

)לאיזה פפטיד יהיה מטען ניטרלי ב-7 pH?

1
done
by
מיין לפי

)המטען הכולל של חומצת האמינו ארגינין, בכל pH ,לא יהיה:

1
done
by
מיין לפי

6 )למתאנול )CH3OH )ולאתאן )C2H6 )יש משקל מולקולרי דומה, אבל טמפ' רתיחה שונה. טמפרטורת ה רתיחה של מתאנול C°65 טמפרטורת ה רתיחה של אתאן C°89- מה יכולה להיות הסיבה להבדל בטמפרטורת הרתיחה?

1
done
by
מיין לפי

)אלקטרופורזה בג'ל )PAGE-SDS )היא שיטה להפרדת חלבונים בתערובת. מה נכון לגבי השיטה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

)נתון חלבון דימר יציב שמתפרק למונומרים רק בנוכחות חומר מחזר. חוקרת יצרה מוטציה בחלבון שמאפשרת יצירת מונומרים ללא שימוש בחומר מחזר. איזו חומצה אמינית סביר להניח שהוחלפה בחלבון המוטנט?

1
done
by
מיין לפי

)סלילי α ומשטחי ß מכילים קשרי מימן. מה ההבדל בין קשרי המימן המייצבים בין 2 התצורות?

1
done
by
מיין לפי

)כיצד מעידה בדיקת גליקציה של המוגלובין על מצב בריאותי?

1
done
by
מיין לפי