Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי מטרת הארגונומיה

1
done
by
מיין לפי

במחקר NEXT שכלל 40,000 אחיות-איזה מהמצאים הבאים היה קשור לאלימות כלפיהן?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמחלות הבאות קשורות באופן מובהק לתעסוקה?

1
done
by
מיין לפי

איזה הגד נכון לגבי סילקוזיס?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאים לא נכלל בחקיקה בתחום הבריאות התעסוקתית?

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
לדעתי זה חוק עבודת גיל הזקן
by

איזה מהגורמים הבאים מקשים על אבחנת מחלות תעסוקתיות?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לומר לגבי טוקסוקינזה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מין הבאות היא המלצה של NIOSH למניעת לחץ אצל עובדים?

1
done
by
מיין לפי
by TATYANA VAYSBLAT
TATYANA VAYSBLAT 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
תשובה א' גם נכונה , נגיד יותר רלוונטית לנושא של לחץ.
by

מהו קשר מנה -תגובה?

1
done
by
מיין לפי

במחקר חלוצי על עובדי השירות הציבורי בבריטניה נמצא כי?

1
done
by
מיין לפי