Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ספוגים נזונים בעיקר מ

1
done
by
מיין לפי

חד תא המשוייך לאמבות והשלד שלו בנוי סיליקה

1
done
done
by
מיין לפי
by Tomer Bitman
Tomer Bitman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
גם שמשוניות וגם קרנוניות בעלות שלד שעשוי סיליקה לא?
by
by Tomer Bitman
Tomer Bitman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אה זה שאלת בחירה מרובה לא חשוב
by

השלד בספוגים מורכב מ

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתהליכים הבאים סביר להניח שהגנים של הגרעין הגדול בסנדלית מקודדים להם?

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי

מה מהתהליכים הבאים מיטיב לתאר את מחזור החיים של ההידרתי obelia.sp

1
done
by
מיין לפי

לפליקולה בריסוניות יש תפקיד ב

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי ספוגים? (בחירה מרובה)

1
done
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו מגביל את התפתחות השחלה ביתושה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בין אלמוגי האבן ושושנות לבין אצות שיתופיות וזואוקסנטלות מתנהלת מערכת היחסים הבאה:

1
done
by
מיין לפי