Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המרד היהודי שהתחיל בשנת 167 לפנה"ס נקרא_____. מה היו הסיבות העיקריות לפרוץ המרד?

1
done
by
מיין לפי
by Mohammad Sayyad
Mohammad Sayyad 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
בר כוכבה
by
by Irina Korpusova
Irina Korpusova 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מרד החשמונאי
by

היפוקאוסט ופלסטרה הם חלק מהמרכיבים של:

1
done
by
מיין לפי

בית חג הנילוס נמצא באתר____ איזה מנהיג יהודי חשוב פעל באתר הזה?

1
done
by
מיין לפי
by Irina Korpusova
Irina Korpusova 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ציפורי
by

השכבה הקשה הנוצרת על גבי סלע קירטון נקראת_____ דוגמא למקום בו ניתן להראות זאת הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Irina Korpusova
Irina Korpusova 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נארי
by

בתקופת התענית הגדולה (lent) בנצרות מתייחסת לשבועות שלפני חג ה____ איזה חג כלול בתקופה הזאת?

1
done
by
מיין לפי

המקום הקדוש ביותר לשומרונים הוא_____ עפ"י המסורת היהודית, השומרונים הובאו לארץ ישראל בעקבות:

1
done
by
מיין לפי

ארבעת המינים קשורים לחג_____. איזה אתר קשור לטקס אחר שהתקיים בעבר במהלך אותו חג?

1
done
by
מיין לפי

מרחבת קבר בן גוריון נשקף נוף של נחל_____. מה הסיבה למקום הקבר שם?

1
done
by
מיין לפי

סוג מבנה בעל שורת עמודים וגומחה מעוגלת בצד אחד נקרא____. סוג מבנה זה שימש:

1
done
by
מיין לפי

כנסיית סטלה מאריס שייכת למגדר ה_____. הכנסייה נוספת השייכת לאותו מסדר נמצאת ב:

1
done
by
מיין לפי