Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים אינו מתפקידי רקמת העצם? (יש יותר מתשובה אחת מתאימה)

1
done
done
by
מיין לפי

אלו צביעות צובעות את השומן ?

1
done
done
by
מיין לפי

מה גורם לתסמונת Tay-Sachs? (תתכן יותר מתשובה אחת נכונה)

1
done
done
by
מיין לפי

איזה צביעה מתאימה טוב ביותר למוקוס?

1
done
by
מיין לפי

מה המטרה של הצללה?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את ההפרשה אפוקרינית?

1
done
by
מיין לפי

בתהליך הacrosome reaction מה יקרה במידה ותהיה מוטציה באחד מחלבוני האקרוזום?

1
done
by
מיין לפי

אלו מהתאים הבאים התפתחו ממונוציטים (יותר מתשובה אחת נכונה)

1
done
done
by
מיין לפי

מי מהבאים משמש כמקבע כימי? (יש יותר מתשובה אחת נכונה)

1
done
done
sentiment_very_satisfied
done
by
מיין לפי

לפניך חתך בעצב פריפרי בצביעת Masson Trichrome. על מה מצביע החץ האדום?

1
done
by
מיין לפי