Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה תפקידו של האנזים trypsin versene (TV)?

1
done
by
מיין לפי

מה מכיל הבופר המרוכז 2X המשמש לריאקציית ה- PCR?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

למה משמש החומר X-gal?

1
mood
by
מיין לפי

מהו הגן אותו אנו עומדים להכפיל בריאקציית ה- PCR במעבדה זו? *שונה בהתאם לחוברת המעודכנת

1
done
by
מיין לפי

עבודת המעבדה עם נגיף ה- RSV דורשת נקיטת אמצעי בטיחות נוקשים מהרגיל. הסיבה לכך טמונה בעובדה ש:

1
done
by
מיין לפי

ציינו 2 דברים שעליך לעשות במידה ונשפך גורם פתוגני כגון RSV (

1
done
done
done
by
מיין לפי

ברצונכם לבדוק כמות של נגיף אדנו אינפקטיבי הנושא גן דיווח. בשרטוט מופיעים המיהולים העשרוניים של הוירוס איתו הודבקו התאים והתוצאות שהתקבלו. נפח ההדבק היה 250microliter. חשב מספר נגיפים אינפקטיבי ממוצע למיליליטר (PFU/mL).

1
done
by
מיין לפי

מה מטרת תמיסת ה- X-gal?

1
done
by
מיין לפי

כיצד נקבע כייל נוגדנים ל- IPA?

1
done
by
מיין לפי

מהו אפקט ציטופתי? תן 2 דוגמאות לסוגים של אפקט זה

1
done
by
מיין לפי