Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הגוגדן :

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מצע מק-קונקי ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי חיטוי וסטריליזציה :

1
mood
by
מיין לפי

מה צריך לעשות כדי להחזיק חיידקים במשך זמן ממושך בשלב הגידול הלוגריתמי ?

1
done
by
מיין לפי

הגורם העיקרי המאפשר לצביעת גרם לתת את ההבדלים בין גרם חיוביים ושליליים הוא :

1
done
by
מיין לפי

אדם בעל סוג דם AB ו RH- יכול לקבל דם מ :

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין את המיקרוביוטה הטבעית ?

1
mood
by
מיין לפי

מדוע בקבוק סגור של חלב מעוקר בניגוד לבקבוק סגור של חלב מפוסטר יכול להישמר תקופה ארוכה מחוץ למקרר ?

1
done
by
מיין לפי

איזה משפט נכון לכל הנגיפים :

1
done
by
מיין לפי

מי מבין התגובות הבאות הינה תגובה של רגישות יתר ?

1
done
by
מיין לפי