Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איך מגיע למזון רעל אנדוגני?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

עבור רוב הרעלים, חשיפה דרך מערכת העיכול תגרום לתוצאות חמורות יותר בהשוואה לחשיפה דרך העור.

1
done
by
מיין לפי

מהם 2 המנגנונים העיקריים למחלת הסרטן וההבדלים ביניהם?

1
done
done
by
מיין לפי

האם האפלוטוקסין מסרטן?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מנגנון הפעולה של ציאניד:

1
done
by
מיין לפי

מדוע רשויות הבריאות הטילו מגבלה על השימוש בכמויות ניטראטים וניטריטים כתוספי מזון?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

סטרכינין הינו רעל:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו סוג חומר ההדברה המסוכן ביותר לאדם?

1
done
by
מיין לפי

מהי הסיבה העיקרית לשימוש בחומרי הדברה בחקלאות?

1
done
by
מיין לפי

אחת הבעיות העיקריות בשימוש בחומרי הדברה היא:

1
done
by
מיין לפי