Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערכת מבודדת תשאף ל:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

כשעוברים מהפאזה הנוזלית לפאזה הגזית:

1
done
by
מיין לפי

מתאפיין עולם החי ב:

1
done
by
מיין לפי

בתמונה הבאה ישנה ירידה משמעותית בלחץ החמצן בתוך הביצה, דבר זה ככל הנראה נגרם מ -

1
done
by
מיין לפי

מה מהמשפטים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

קשירת חמצן ופד"ח להמוגלובין מאפשרת -

1
done
by
מיין לפי

החמצן מגיע לרקמות עי -

1
done
by
מיין לפי

חמצן עובר מנימים למיטוכונדריה ע"י -

1
done
by
מיין לפי

מהו הכוח המניע את מעבר החמצן בגוף?

1
done
by
מיין לפי

מה קובע את הלחץ החלקי ההתחלתי של החמצן אשר נכנס לגוף?

1
done
by
מיין לפי