Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי הדרגה הרביעית בIVH?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו מהווה סיבוך של פגות?

1
done
by
מיין לפי

איך נטפל בROP?

1
done
by
מיין לפי

מה הגורם האטיולוגי בדיפלגיה?

1
done
by
מיין לפי

אבחון ADHD בDSM 5. מה מהבאים אינו השתנה מהDSM הקודם?

1
done
by
מיין לפי

אבחון ADHD בDSM 5. אילו דברים הוא לא מתייחס?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי גורמי סיכון הקשורים לADHD?

1
done
by
מיין לפי

נוירוביולוגיה של הפרעת קשב. מהם הממצאים מתוך מחקרי הדמייה?

1
done
by
מיין לפי

מהן ההוכחות לכך שהפרעת קשב היא הפרעה נוירולוגית?

1
done
by
מיין לפי

החלק המוחי של האימפולסיביות:

1
done
by
מיין לפי