Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה שבוע ניתן לצפות בדופק?

1
done
by
מיין לפי

כמה תוספת קלוריות אישה בהריון צריכה לצרוך?

1
done
by
מיין לפי

אישה שקיבלה פתידין במהלך הלידה מה הילוד צריך לקבל?

1
done
by
מיין לפי

בהרעלת מגנזיום איזה סימן נראה?

1
done
by
מיין לפי

מטרת הוועדה להפסקת הריון

1
done
by
מיין לפי

שיליה פתח קשורה ב?

1
done
by
מיין לפי

למי נמליץ IUD?

1
done
by
מיין לפי
by ברי פופוביץ
ברי פופוביץ 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
התקן יכול להחמיר דימום, השאלה מאד לא ברורה.
by

אישה עם תאומים בשבוע 32 למה תדריכי אותה?

1
done
by
מיין לפי

אישה בהריון בשבוע 15 הגיעה לביקור שגרתי למרפאה נמצא לחץ דם 160/90 בשתי בדיקות למה נמליץ?

1
done
by
מיין לפי

בהריון עם מולה נמצא הקאות יתר עם

1
done
by
מיין לפי