Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי המהפכה הראשונה בעולם הפרסום?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידו החדש של הפרסום?

1
done
by
מיין לפי

מהי המהפכה הגדולה מכולן בעולם הפרסום?

1
done
by
מיין לפי

מה היה מודל ההכנסה הראשוני של הרדיו?

1
done
by
מיין לפי

מהי מטרת הפרסום היום?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההתפתחות העיקרית בשלטי החוצות?

1
done
by
מיין לפי

מה גרם למהפכת הטלוויזיה להיות גדולה כ"כ בעולם הפרסום?

1
done
by
מיין לפי

איזה חלק מהבריף הינו החשוב ביותר והמשמעותי ביותר?

1
done
by
מיין לפי

על ידי מי נקבעות מטרות הפרסום/ המשימה התקשורתית בבריף?

1
done
by
מיין לפי

באילו שנים התקיימה התפתחות משמעותית ראשונה בעולם הפרסום בישראל?

1
done
by
מיין לפי