Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה היא שליית Marginal placenta ?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הינו תגובה הגיונית להפלה בשבוע 8?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאים מאפשר לידה וגינלית בתאומים?

1
done
by
מיין לפי

בניתוח קיסרי, כאשר האם בעלת RH שלילי, בדיקת קומבס לא ישירהשלילית והעובר RH חיובי:

1
done
by
מיין לפי

מה סימפטום להחמרת רעלת הריון?

1
done
by
מיין לפי

צריכת פחמימות בהריון:

1
done
by
מיין לפי

הגורם העיקרי להאטות משתנות:

1
done
by
מיין לפי

מתי מומלץ להתחיל הנקה ?

1
done
by
מיין לפי

לפי חוזר מנהל טיפול באישה הרה בטיפת חלב , מתי מומלץ לבצע בדיקת סקר למומים כרומוזומליים ?

1
done
by
מיין לפי

לפי הנוהל , איזה בדיקה מבוצעת בין השבועות 13-11

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי