Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תהליך הקומפילציה הוא תהליך שבו:

1
שאלה #14352
done

בחר/י באפשרות הנכונה לסידור שפות התוכנה מהדור הראשון לאחרון:

0.83
שאלה #14353
done

אילו מהבאות אפשרות/יות הקיימת/ות במערכת הERP:

1
שאלה #14354
done
mood

Oren Attiya

Oren Attiya
יותר מ-6 חודשים
למה לא גם תמיכה בניהול קשרי לקוחות? הרי CRM הוא הוא חלק מ-ERP
3

מה מהבאים הוא תפקידה של מערכת ההפעלה

1
שאלה #14355
done

חברת טילים רוצה לפתח תוכנה, אשר בקטע קוד מסוים נדרש להיות יעיל ובעל זמן ריצה מהיר מאוד (אלו הם האלמנטים החשובים ביותר לקוד זה). באיזה סוג שפת תכנות סביר להניח שתבחר החברה לפתח קטע קוד זה ?

1
שאלה #14356
done

מהו מחולל יישומים ?

1
שאלה #14357
done

ארגון בחר להשתמש בתוכנה Custom-designed = פיתוח "לפי מידה". מה עשוי להיות החיסרון בצעד זה ?

1
שאלה #14358
done

חברה מסוימת רוצה לרכוש מודול שיעזור לה לנהל את שרשרת האספקה. באיזה מודול תבחר ?

1
שאלה #14359
done

איזה מההגדים הבאים יכול להיות מניע (טריגר) להתקנת מערכת ERP בארגון?:

1
שאלה #14363
done

בחר באפשרות הנכונה לסדר תהליך התרגום של התכנית (מימין לשמאל):

1
שאלה #14364
done