Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תהליך הקומפילציה הוא תהליך שבו:

1
done
by
מיין לפי

בחר/י באפשרות הנכונה לסידור שפות התוכנה מהדור הראשון לאחרון:

1
done
by
מיין לפי

אילו מהבאות אפשרות/יות הקיימת/ות במערכת הERP:

1
done
done
by
מיין לפי
by Oren Attiya
Oren Attiya 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה לא גם תמיכה בניהול קשרי לקוחות? הרי CRM הוא הוא חלק מ-ERP
by

מה מהבאים הוא תפקידה של מערכת ההפעלה

1
done
by
מיין לפי

חברת טילים רוצה לפתח תוכנה, אשר בקטע קוד מסוים נדרש להיות יעיל ובעל זמן ריצה מהיר מאוד (אלו הם האלמנטים החשובים ביותר לקוד זה). באיזה סוג שפת תכנות סביר להניח שתבחר החברה לפתח קטע קוד זה ?

1
done
by
מיין לפי

מהו מחולל יישומים ?

1
done
by
מיין לפי

ארגון בחר להשתמש בתוכנה Custom-designed = פיתוח "לפי מידה". מה עשוי להיות החיסרון בצעד זה ?

1
done
by
מיין לפי

חברה מסוימת רוצה לרכוש מודול שיעזור לה לנהל את שרשרת האספקה. באיזה מודול תבחר ?

1
done
by
מיין לפי

איזה מההגדים הבאים יכול להיות מניע (טריגר) להתקנת מערכת ERP בארגון?:

1
done
by
מיין לפי

בחר באפשרות הנכונה לסדר תהליך התרגום של התכנית (מימין לשמאל):

1
done
by
מיין לפי