Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה תנאים רצוי למדוד את הוצאת האנרגיה הסטנדרטית (standard metabolic rate) בצב:

1
done
by
מיין לפי

מהו מקור האנרגיה העוזב את הגוף בשלב A?

1
done
by
מיין לפי

איור מספר 2 מציג את פליטת הפחמן הדו-חמצני דרך הזימים, ריאות ועור בשלבים התפתחותיים שונים בצפרדע (מראשן ועד בוגר). איזה איבר מיוצג ע"י האותיות השונות

1
done
by
מיין לפי

במהלך ביצוע פעילות גופנית מאומצת ישנו שלב הנקרא : pay as you go phase. מה מאפיין אותו?

1
done
by
מיין לפי

בקלורימטריה ישירה מודדים את?

1
done
by
מיין לפי

בבע"ח אנדותרמי, כלי הדם ההיקפיים מתכווצים כאשר הוא?

1
done
by
מיין לפי

דג זהב הועבר מבריכה שהכילה מים מתוקים בטמפרטורה של 10 מעלות לבריכה שהכילה מים מלוחים בטמפרטורה של 0 מעלות. מה יקרה לדג ולמה?

1
done
by
מיין לפי

איזה נפח/נפחים משתנים במהלך שאיפת אוויר בעופות?

1
done
by
מיין לפי

מה יקרה לייצור האנרגיה במידה ו- NADH2 ו- fadh2 לא ימוחזרו ל- and ו- fad?

1
done
by
מיין לפי

איזה נפח מנפחי הריאות אינו משתנה בזמן מאמץ?

1
done
by
מיין לפי