Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע מספר רב של עופות בהוואי נכחד לאחרונה ממלריה?

1
done
by
מיין לפי

לפניכם שני מיני עופות ממוצא דרום אמריקאי (מין א' ומין ב'), מי מבין השניים בעל סיכויים גבוהים יותר להפוך לפולש ומדוע?

1
done
by
מיין לפי

מי מהמינים הבאים הינו מין פולש בישראל?

1
done
done
by
מיין לפי

נכון או לא נכון: רוב מיני העופות בכדור הארץ נודדים.

1
done
by
מיין לפי

מבין העופות המקננים בישראל ובשבדיה (מדינה צפונית), באיזה אזור אחוז המקייצים יהיה גבוה יותר?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תזונה צפויה להשפיע על מרחק הנדידה?

1
done
by
מיין לפי

שומן, פחממות וחלבון יכולים לספק אנרגיה ומים - איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי ציפורים נודדות? 1. שומן מספק הכי הרבה מים מטבוליים ביחס למשקל. 2. פחמימות מספקות הכי הרבה מים מטבוליים ביחס למשקל. 3. חלבון מספק הכי הרבה מים מטבוליים ביחס למשקל. 4. שומן מספק הכי הרבה אנרגיה ביחס למשקל. 5. פחמימות מספקות הכי הרבה אנרגיה ביחס למשקל. 6. חלבון מספק הכי הרבה אנרגיה ביחס למשקל

1
done
by
מיין לפי

מדוע מינים נודדים מראים דו-פרצופיות זוויגית חזקה יותר?

1
done
by
מיין לפי

החזיקו ציפורים בכלוב סגור וגרמו להסטת השעון הביולוגי ע"י הקדמה של שעת הזריחה והשקיעה בארבע שעות. הציפורים עפו כולן בהיסט רב מזרחה מהכיוון הצפוי, מה ניתן להסיק מהניסוי?

1
done
by
מיין לפי

נכון או לא נכון: הוכח שלציפורים יש יכולת לחוש את השדה המגנטי של כדור הארץ.

1
done
by
מיין לפי