Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים אינה ארכיטקטורת מחשבים

1
שאלה #14466
done

נתונות 2 חברות, חברת תרכיז וחברת בזאר. ארכיטקטורת המחשוב של חברת תרכיז הינה ריכוזית, ושל בזאר ביזורית. איזה משפט מתאר בצורה הנכונה ביותר את ארכיטקטורות החברות?

1
שאלה #14469
done

Yoav Serrouya

Yoav Serrouya
יותר מ-6 חודשים
למה הבקרה על עובדי החברה פחות אפשרית בארכיטקטורה ריכוזית?
0

אילו מהשימושים הבאים הם על ידי לקוח שמן?

1
שאלה #14470
done
done
done

Yoav Serrouya

Yoav Serrouya
יותר מ-6 חודשים
למה שליחת מייל בג'ימייל לא נחשב לקוח שמן? יש לו UI, הוא מייצר DATA, ומשתמש בLOGIC של גימייל
-4

Nofar Ram

Nofar Ram
לפני חודש
כי אמרו שזה דרך דפדפן ודפדפן הוא מימוש של לקוח רזה
0

בארכיטקטורה רב-שכבתית, היכן נרצה למקם את הbuissnes logic ?

1
שאלה #14472
done

מה מהבאים הוא דוגמא לMIDDLEWARE ?

1
שאלה #14473
done

מה מהבאים הם יתרונות של ארכיטקטורה ריכוזית ?

1
שאלה #14474
done

מה הם החסרונות בארכיטקטורת שרת-לקוח ?

1
שאלה #14475
done
done

איזו טענה מהטענות הבאות נכונה (יכולה להיות יותר מטענה אחת נכונה) ?

1
שאלה #14484
done
done

אילו מהבאים מתארים נכונה תרחישים שיעודדו ארגון הנוקט כעת בארכיטקטורה תלת שכבתית (3-tier), לעבור לארכיטקטורה רב-שכבתית (N-tier) ?

1
שאלה #15589
done
done

אילו מהבאים מתארים נכונה יתרונות יחסיים של ארכיטקטורה מבוזרת (Distributed), לעומת ארכיטקטורה ריכוזית (Centralized)

1
שאלה #15591
done
done
done