Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים אינה ארכיטקטורת מחשבים

1
done
by
מיין לפי

נתונות 2 חברות, חברת תרכיז וחברת בזאר. ארכיטקטורת המחשוב של חברת תרכיז הינה ריכוזית, ושל בזאר ביזורית. איזה משפט מתאר בצורה הנכונה ביותר את ארכיטקטורות החברות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Yoav Serrouya
Yoav Serrouya 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
למה הבקרה על עובדי החברה פחות אפשרית בארכיטקטורה ריכוזית?
by

אילו מהשימושים הבאים הם על ידי לקוח שמן?

1
done
done
done
by
מיין לפי
by Yoav Serrouya
Yoav Serrouya -4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
למה שליחת מייל בג'ימייל לא נחשב לקוח שמן? יש לו UI, הוא מייצר DATA, ומשתמש בLOGIC של גימייל
by
by Nofar Ram
Nofar Ram 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כי אמרו שזה דרך דפדפן ודפדפן הוא מימוש של לקוח רזה
by

בארכיטקטורה רב-שכבתית, היכן נרצה למקם את הbuissnes logic ?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא דוגמא לMIDDLEWARE ?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הם יתרונות של ארכיטקטורה ריכוזית ?

1
done
by
מיין לפי

מה הם החסרונות בארכיטקטורת שרת-לקוח ?

1
mood
mood
by
מיין לפי

איזו טענה מהטענות הבאות נכונה (יכולה להיות יותר מטענה אחת נכונה) ?

1
done
done
by
מיין לפי

אילו מהבאים מתארים נכונה תרחישים שיעודדו ארגון הנוקט כעת בארכיטקטורה תלת שכבתית (3-tier), לעבור לארכיטקטורה רב-שכבתית (N-tier) ?

1
done
done
by
מיין לפי

אילו מהבאים מתארים נכונה יתרונות יחסיים של ארכיטקטורה מבוזרת (Distributed), לעומת ארכיטקטורה ריכוזית (Centralized)

1
done
done
done
by
מיין לפי