Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המבוא בכתיבה אקדמית (עבודה שהסטודנט כותב במהלך לימודיו)

1
done
by
מיין לפי

בסיכום עבודה אקדמית

1
done
by
מיין לפי

דנה כותבת בעבודתה האקדמית: לפי דעתי לא הוגן לאלץ את הצוות הרפואי לעבוד משמרות הארוכות מ-8 שעות. חשוב ביותר לאפשר לצוות לנוח ולאגור כוחות לקראת העבודה השוטפת. מחקרים מראים כי מנוחה מועילה לחידוד המחשבה וחוסר מנוחה עלול לגרום לתשישות מחשבתית שעלולה להביא לטעויות שיגבו חיי אדם. סמנו את הטענה הנכונה:

1
done
by
מיין לפי

עבודות אקדמיות בנויות על פי "רצפים לוגיים אפשריים". סמנו את התשובה הכוללת רצפים שלמדנו בקורס:

1
done
by
מיין לפי

על כותב להיות ביקורתי במובן של:

1
done
by
מיין לפי

ציינו מהי אובייקטיביות בכתיבה אקדמית

1
done
by
מיין לפי

"אופן סיכום מאמר נובע ממטרות הקריאה". - למשל אם העבודה עוסקת בקשר בין לחץ לשחיקה הסיכום ייתן ביטוי רק לנושאים אלו ולא יתייחס לנושאים אחרים הכלולים במאמר

1
done
by
מיין לפי

בכתיבה ממזגת יש לדאוג לכך-

1
done
by
מיין לפי

סמנו את התשובה הנכונה: בכתיבה אקדמית-

1
done
by
מיין לפי

במידה וכותב העבודה האקדמית עושה שימוש במקורות אולם כותב בלשונו ( לא מצטט)

1
done
by
מיין לפי