Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מערכת הנשימה פועלת בשיתוף פעולה עם:

1
done
by
מיין לפי

מה אינו תפקיד של מערכת הנשימה?

1
done
by
מיין לפי

בחלוקה אנטומית - מבנית של מערכת הנשימה התחתונה, המבנה אינו מכיל:

1
done
by
מיין לפי

איזה חלק מהבאים בחלל האף תורם להגדלת שטח פנים הרירית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הלוע אינו מקושר ל:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מחלקי הלוע יש מוקוזה רספירטורית?

1
done
by
מיין לפי

כמה פתחים יש בלוע האף?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמבנים של תיבת הקול מחובר לעצם הלשון?

1
done
by
מיין לפי

הCuneiform מחבר בין:

1
done
by
מיין לפי

הסחוסים האלסטיים בLarinx מקשרים בין:

1
done
by
מיין לפי