Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהבאים אינו מהווה התווית נגד לביצוע בדיקת מאמץ?

1
done
by
מיין לפי

מטופל מתקבל לביצוע צנתור אלקטיבי . באנמנזה מוסר שיש לו אי ספיקת כליות קלה ואלרגיה לחומר ניגוד על בסיס יוד. איזה מההיגדים הבאים אינו נכון?

1
done
by
מיין לפי

אישה מגיע למרפאה ומתלוננת על גרד וגירוי מקומי באזור איבר המין ,בנוסף מתארת הפרשות וגינליות סמיכות דמויות גבינת קוטג', מהי האבחנה הסבירה ביותר לתלונותיה של האישה?

1
done
by
מיין לפי

אישה בת 60 מגיעה למיון ומדווחת שהבחינה בדימום וגינלי בפעם השנייה בשבוע האחרון. מה מהבאים יהיה המשך הטיפול במקרה זה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהממצאים המעבדתיים הבאים אופייני במצב של Polycystic Ovarian Syndrome?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הינה תופעת לוואי תלויית אסטרוגן של גלולות משולבות למניעת הריון?

1
done
by
מיין לפי

בהדרכה של מטופלת על לקיחת "גלולות היום שאחרי" (Post Coital Contraception), מה מהמשפטים הבאים יהיה הדרכה נכונה לגבי אמצעי זה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבדיקות מעקב ההריון הבאות איננה מבוצעת בדר"כ במהלך טרימסטר שני?

1
done
by
מיין לפי

מתן של מה מהבאים מפחית את הסיכוי למומים בתעלת העצבים של היילוד (Neural Tube Defects)?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים איננו שינוי פיזיולוגי של ההריון?

1
done
by
מיין לפי