Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמנו את ארבעת הקשיים המהותיים שציין ברוקס הנמצאים בכתיבת תוכנה.

1
שאלה #14747
done
done
done
done

מה הם שינויים עיקריים לפי ברוקס?

1
שאלה #14748
done
done
done

מה הוא תהליך התוכנה?

1
שאלה #14749
done

מה הם CASE?

1
שאלה #14750
done

מה הם מאפייני תוכנה טובה?

1
שאלה #14751
done
done
done
mood

מודל מפל המים :

1
שאלה #14752
done

פיתוח אינקרמנטלי:

1
שאלה #14753
done

מה נכון להגיד בנוגע להשוואה בין פיתוח איטרטיבי לאינקרמנטלי? (בהתאמה)

1
שאלה #14754
done
done
done
done
done

מה נכון להגיד לגביי agile?

1
שאלה #14755
done
done
done
done
done

סמנו את כל בדיקות המערכת מבין הבדיקות הבאות:

1
שאלה #14756
done
done
done
done
done