Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סדר שכבות הקיבה

1
done
by
מיין לפי

הופעת שרירים לאורכה של מערכת העיכול הוא

1
done
by
מיין לפי

התאים המיצרים את החומר הבסיסי שנועד להגן על רירית הקיבה נקראים

1
done
by
מיין לפי

התאים המיצרים הורמון בקיבה נקראים

1
done
by
מיין לפי

התאים האחראים על הגנה חיסונית ועזרה בעיכול הכימי נקראים

1
done
by
מיין לפי

מי שוהה זמן ממושך יותר בקיבה ?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו מהווה חלק מתפקידי הקיבה?

1
done
by
מיין לפי

מה יוצא דופן?

1
done
by
מיין לפי

חלבונים, שומנים ופחמימות הופכים לאחר פירוק ל -

1
done
by
מיין לפי

מהם תפקידי המעי הגס?

1
done
by
מיין לפי