Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי התכונה המגדירה יצורים הנכללים במדעי המיקרוביולוגיה

1
done
by
מיין לפי

מהו היתרון העיקרי שנותן גודלו הקטן של החיידק

1
done
by
מיין לפי

מדוע קצב הכפלת הכרומוזום מגביל את קצב חלוקת החיידק ?

1
done
by
מיין לפי

בגרם שליליים - מה מבדיל בין הממברנה החיצונית והציטופלסמטית ?

1
done
by
מיין לפי

חיידק החי בשלולית - כאשר התייבשה השלולית, מה ישמור על חיוניות החיידק ?

1
done
by
מיין לפי

מדוע הדמעות שלנו אינן הורגות ארכיאה ?

1
done
by
מיין לפי

מדוע חיידקי מעיים לא ישרדו בסביבה החיצונית לאורך זמן?

1
done
by
מיין לפי

במעבדה הכנתם כלי ובו מצע שהכיל גלוקוז, אך לא הכיל מקור חנקן. הכלי עמד בחושך וכעבור שבוע התפתחו בו חיידקים. מה תוכלו להגיד עליהם ?

1
done
by
מיין לפי

כיצד חיידקים חשים את הצפיפות הכולל של בני מינם אשר נמצאים בקרבתם ?

1
done
by
מיין לפי

בתהליך סינתזת הדופן :

1
done
by
מיין לפי