Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הדיון בסוגיות פסיכולוגיות התחיל:

1
done
by
מיין לפי

מושג "תסביך אדיפוס" מרכזי בגישה:

1
done
by
מיין לפי

זיגמונד פרויד יסד גישה:

1
done
by
מיין לפי

מושג של הגשמה עצמית מרכזי בגישה:

1
done
by
מיין לפי

איזו גישה מדמה את התהליכים הנפשיים למערכת עיבוד נתונים (אנלוגיה עם עולם מדעי המחשב):

1
done
by
מיין לפי

מה נחשב לקריטריון של גישה מדעית:

1
done
by
מיין לפי

במחקר נמצא קשר חיובי חזק בין היקף מכירות הגלידה לבין מספר מקרי האשפוז ממכת חום. מה נראה הכי הגיוני:

1
done
by
מיין לפי

פגיעה באיזה אזור של המח תגרום למוות מיידי:

1
done
by
מיין לפי

העברת אינפורמציה (הולכה חשמלית) בנוירון מתבצעת במסלול:

1
done
by
מיין לפי

קשיים בקואורדינציה מוטורית ניתן לקשר לפגיעה באזור:

1
done
by
מיין לפי