Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה השיטה המועדפת לגידול כמות גדולה של תאים בזמן קצר?

1
done
by
מיין לפי

בין המאפיינים של תאי גזע עובריים ניתן למנות:

1
done
by
מיין לפי

המטריקס החוץ תאי:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים אינו נכון:

1
done
by
מיין לפי

הצירוף המועדף ליצירת היברידומה המפרישה הנוגדן הוא:

1
done
by
מיין לפי

תרבית תאים תורבתה במצע גידול ורוד. לאחר מספר ימים הצבע נהיה צהוב. שינוי הצבע של מצע הגידול יכול להצביע על:

1
done
by
מיין לפי

האינדיקציה לחשד שתרבית תאים עברה תהליך של טרנספורמציה היא:

1
done
by
מיין לפי

ניתן לאפיין תאים באופן מדויק לפי: (מדויק- אין הדגשה במבחן)

0.83
done
נערך לפני יום
by
מיין לפי

הפרדת תאים בעזרת גרדיאנט מאפשרת:

1
done
by
מיין לפי

תהליך התחלקות התאים מבוקר ע"י:

1
done
by
מיין לפי