Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ניתן להגיד- באוכלוסיה קטנה:

1
done
by
מיין לפי

הפטמות אצל גברים היא דוגמא טובה ל:

1
done
by
מיין לפי

בארכיפלג נידח התגלו שני מיני פילים חדשים( כחולים ואדומים). בגרף המצורף מופיע התפלגות גדלי החדים שלהם באיים בהם חי כל הזמן בנפרד ובאיים בהם שני המינים מתקיים יחדיו. הדגם המבוטא בגרף:

1
done
by
מיין לפי

איזה ממצא לא תומך בתאוריית היציאה מאפריקה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

חיידקים מסוימים מגבירים את קצב המוטציות שלהם כתוצאה מסטרס סביבתי. מה לא ניתן להסיק מזה?

1
done
by
מיין לפי

חוקר רצה לבדוק את התורשתיות של שמחת חיים. הוא בודק אם המתאם בין ההורים לילדים מאומצים. רק בין הילדים לבין ההורים הביולוגים נמצא מתאם חיובי חזק בין שמחת הילדים לשמחת ההורים. מה המססקנה המתבקשת?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהעצים הפילוגנטיים הבאים מייצג מצב ששונה מהותית משלושת האחרים?

1
done
by
מיין לפי

התגובה לסלקציה :

1
done
by
מיין לפי

באוכלסיית איילים שחיים בקרבה לאריות ונמרים קיימת תופעה של טריפה של פרטים בכלהגילאים. באוכלוסייה שכזאת היינו מצפים ש

1
done
by
מיין לפי

התנהגות אלטרואיסטית עשויה להתפתח במצב של:

1
done
by
מיין לפי